YAZARLAR
Musa İlhan
Zehra Serra Hacer BAŞ
Şehrinaz KESKİN
Şahap Osman Aras
Prof. Dr. Ümit Özdağ
Sadi Somuncuoğlu
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Aydın'da sizce en çok oyu hangi parti alır?
PİYASALAR
DOLAR
5,5636
EURO
6,2896
IMKB
80.549
HAVA DURUMU
MAİL LİST
Nöbetçi Eczaneler
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Standart, Eğitimle Yükselir!
08 Nisan 2011 Cuma 13:08

Standart, Eğitimle Yükselir!

Sporda şiddette, taraftar payı yüzde 18, yönetici payı yüzde 21..

Uzunırmak, Sporda şiddeti önleyemeyen hükümete ve yöneticileri topa tuttu

TBMM Genel Kurulu’nda, sporda şiddetin araştırılması konusunda hazırlanan rapor üzerinde MHP grubu adına yaptığı konuşmada, “spordaki hoşgörüsüzlükte taraftar payı yüzde 7 ile 18 arasında değişirken, kulüp yöneticilerinin payı yüzde 21’e ulaşıyor” dedi

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, spor kulüplerinin hukuksal ve mali sorunlarının ve sporda şiddetin araştırılması konusundaki  Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada şunları söyledi:

SPORDA SİSTEM YENİDEN YAPILANMALI

1) Spor sisteminin hukuksal, organizasyonel ve fonksiyonel altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için yeniden sporda yapılanma gerekmektedir.

SPORDA KURUMSAL KAPASİTE ARTTIRILMALI

2) Spor kuruluşlarının kurumsallaşması ve kurumsal kapasitenin artırılması gerekmektedir. Bunun için kurumsal kapasite gözden geçirilmelidir.

SPOR ORTAMI İYİLEŞTİRİLMELİ

3) Sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi, iletişim ve ilişki ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunun için "sporda şiddetin önlenmesi" bileşen kodu olarak alınmıştır.

SPOR YAYGINLAŞTIRILMALI

Branş ve seyirci olarak sporun çeşitlendirilmesi, sporun ve spor tesislerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun için "sporun yaygınlaştırılması" bileşen kodu alınmıştır.

STANDART, EĞİTİMLE YÜKSELİR

Spor eğitim ve öğretim standartlarının yükseltilmesi bileşen kodu olarak "spor eğitimi" ele alınmıştır.

SPORDA TOPYEKÜN İŞBİRLİĞİ ŞART

Bütün bu başlıklar altında, hedefler doğrultusunda analiz ettiğimizde hedef olarak: Spor sisteminin hukuksal, organizasyonel, fonksiyonel altyapısının güçlendirilmesi için iş birliği yapılması gereken kurumlar olarak ele aldığımızda, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, YÖK, üniversiteler, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, tüm paydaşlar, federasyonlar ve kulüpler görünmektedir. Bunların iş birliğiyle spordan sorumlu devlet bakanlığının yetkisi altında Türk spor sisteminin etkinliğini artıracak yapısal tedbirler alınmalı ve düzenlemeler yapılmalıdır.

SPOR HARİTALARI VE SPOR MASTIR PLANI OLUŞTURULMALI

Bu düzenlemeler neleri içermelidir? Yerleşim yerlerinin fiziksel ve doğa koşulları ile bireylerin spor potansiyeli, kapasitesi ve yeteneklerini belirleyecek spor haritası oluşturulmalı, periyodik olarak güncellenmeli; bu çerçevede spor sisteminin yeni mimarisine odaklı temel politika dokümanı olacak "Strateji Dokümanı ve Eylem Planı/Spor Mastır Planı" hazırlanmalıdır. İlgili bakanlığın organizasyonel ve fonksiyonel yapısının da değişmesi öngörülmelidir. Bundan maksadımız nedir? Bundan maksadımız değerli milletvekilleri, Türkiye'deki hava koşulları, iklim, klima, o yörede yaşayan insanların genetik yapılarını etkilemekte, folkloruna varıncaya kadar… O insanların hangi spor dalına yatkın oldukları aslında buralarda yatmaktadır. Dolayısıyla, bu haritanın çıkarılmasının neticesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yapacağı yatırımları o spor tesislerini, o sporu o bölgedeki insanların yapısına uygun lokomotif branş seçmeli ve o branşın tesislerine orada öncelik vermelidir. Hatta daha ileri aşamasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde o spor dallarında uzman eğitim görmüş, bireysel gelişimi olmuş öğretmenleri ve gençlik spor müdürlüğü memurlarını, çalışanlarını o spor dallarında gelişmiş olarak oralara tayin etmeli ve oralarda ortak çalışmalar düzenlenmesini koordine etmelidirler.

BAŞIBOZUK İDARE OLMAZ

Spor alanındaki paydaşların, aktörlerin, karar verici ve uygulayıcıların görev, yetki ve sorumluluk-ları ile yaptırımları tanımlayan ve karşılıklı ilişkilerini düzenleyen "Spor Çerçeve Kanunu" çıkarılmalıdır. Bu kanun çıkmadan, Türk sporunun kanunu çıkmadan, hedefleri, gayesi, metotları, kullanacağı imkân ve kabiliyetleri tanımlanmadan Türk sporu başıbozuk idare edilmemelidir. Verimli, etkin ve yerinde kaynaklar kullanılarak spor yönetilmelidir.

SPOR DENETLEME VE DÜZENLEME OTORİTESİ OLUŞTURULMALI

Spor sisteminin ve sektörünün istikrarından, küresel rekabet gücü kazandırılmasından, tarafların hak ve menfaatlerini korumadan sorumlu olacak "Spor Düzenleme ve Denetleme Otoritesi" oluşturulmalıdır.

SPORCUNUN KULÜBE, KULÜBÜN SPORCUYA SORUMLULUĞU DÜZENLENMELİ

Değerli milletvekilleri, sporun bütün aktörlerinin karşılıklı hak ve ödevlerinin hukuksal teminat altına alınması gerekir. Bugün sporcuların sözleşmeleri, sporcuların kulüplere, kulüplerin sporculara, aktörlere karşı olan sorumlulukları düzenlenmiş değildir. Bu düzenlemeler uluslararası standartlara uygun yapılmalı, aktörler karşılıklı hak ve ödevlerini iyi tanımalılar, iyi bilmeliler ve gereğini yapmalıdırlar.

SPORU TEŞVİK YARDIM SİSTEMİ OLUŞTURULMALI

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların spora yönelik teşvik, kaynak aktarma, destek, yardım ve finansal katkılarını tanımlayacak ve yönetecek spor teşvik yardım sistemi oluşturulmalıdır.

KAYNAKLAR VERİMLİ, ETKİN, YERİNDE KULLANILMALI

Kaynaklar verimli ve etkin kullanılmalıdır, yerinde kullanılmalıdır.

Spor sistemi ve sektörüyle ilgili mevzuat, uluslararası mevzuatla uyumlu hâle getirilmelidir.

İkinci olarak, ulusal veya küresel düzeyde spor alanındaki gelişmelerin analizini yapacak mekanizmalar kurulmalıdır.

YEREL YÖNETİMLERİN FONKSİYONLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin spor alanındaki rol ve fonksiyonları mutlaka iyileştirilmeli, gözden geçirilmelidir.

Spor kuruluşları için yönetim, finans, personel ve benzeri konularda kural ve prensipler belirlenmelidir.

SPORDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLATILMALI

Spor alanında yeniden yapılandırma süreci başlatılmalıdır.

Sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi, iletişim ve ilişki ortamının iyileştirilmesi için de aşağıdaki tedbirler ve hedefler gözetilmeli ve alınmalıdır.

SON SPOR YASASI YETERSİZ

Değerli milletvekilleri, sporda şiddeti ve düzensizliği önleyici mevzuat yeniden oluşturulmalı ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Son çıkarttığımız yasanın yetersiz olduğunu sizlerle ve Hükûmetle paylaşmak istiyorum.

SPOR TESİSLERİ ŞİDDETİ ÖNLEYECEK MİMARİYE SAHİP OLMALI

Spor tesislerine şiddet ve düzensizliği önleyici özellikler kazandırılmalıdır. Spor tesisleri, daha başta yapılırken şiddeti ve düzensizliği… Aslında ben yasa çıkartılırken "şiddeti ve düzensizliği önleme"nin yerine "hoşgörüsüzlüğü önleme"nin kullanılması gerektiğini sizlerle paylaştım çünkü spordaki şiddetin altında yatan gerekçelerden en önemlisi ve en büyük fonksiyonu, sonuçları kabullenememek, sonuçları ve yapılan bazı davranışları hoş görememekten dolayı şiddet büyümekte ve gelişmektedir. Öyleyse, psikolojik olarak şiddet çağrıştıran sözler kullanmak yerine "hoşgörüsüzlüğü önleyen tedbirler" diyerek şiddetten uzak durulabilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum.

74

SAHALAR KONFORLU OLMALI

Spor tesislerinin asgari emniyet ve güvenlik standartları belirlenmeli ve bu standartların yer alacağı kılavuz kitap hazırlanmalıdır. Bu standartlar belirlenirken, sahalar, seyircilerin konforu ve memnuniyetini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve düzenli olarak denetlenmelidir. Hoşgörülü yaklaşımlar ve fair play (adil oyun) davranışları teşvik edilmelidir.

MEDYAD ŞİDDETİ TETİKLEMEMELİ

Değerli arkadaşlar, bu anlamda, sporda medya, uluslararası basın kuruluşlarının kabul ettiği etik kodlara, etik kurallara uygun davranmalı, şiddeti tetikleyen yorum ve yazılara izin vermemeli, fair play (adil oyun) uygulamalarına yer vermelidir.

HOŞGÖRÜSÜZLÜKTE TARAFTAR PAYI YÜZDE 18, YÖNETİCİ PAYI YÜZDE 21

Burada bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Taraftarları saldırganlık konusunda harekete geçiren oluşumları analiz ettiğimizde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Meclisimizin verileri işaretinde, sorumsuz seyircilerin yüzde 16'yla yüzde 20 arasında şiddete sebep olduğunu görüyoruz. Tabii ki seyirci, taraftar, fanatik ve holigan sınıflamasını yaptığımızda seyircileri böyle sınıflamanın mümkün olmayacağı kanaatini taşıyorum ben. Seyirci şiddete teşvik etmez, vesile olmaz. En çok, taraftar, holigan ve fanatik gruplar şiddeti çağrıştırmakta ve vesile olmaktadır. Hakemlerin yüzde 6'yla yüzde 7 arasında, taraftar derneklerinin yüzde 7'yle yüzde 18 arasında, kulüp yöneticilerinin yüzde 21'le yüzde 11 arasında, kamu görevlileri ve siyasilerin yüzde 4'le yüzde 3 arasında, medyanın yüzde 35'le yüzde 14 arasında, amigoların yüzde 11'le yüzde 27 arasındaki bir oranda şiddeti tetikleyen aktörler olduğunu tespit etmişlerdir. İşte burada bu düzenlemeler yeniden yapılırken bütün bu aktörlerin hak ve ödevlerini, mesuliyetlerini düzenleyen yasanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum.

TESİSLERİN SAYISI VE KALİTESİ ARTTIRILMALI

Branş ve seyirci olarak sporun çeşitlendirilmesi, sporun ve spor tesislerinin yaygınlaştırılması da hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Spor tesislerinin sayısı ve kalitesi artırılmalıdır. Daha geniş kitlelere hitap etmeleri ve rasyonel kullanılmaları sağlanmalıdır. Bu anlamda iş birliği yapması gereken kuruluşlarımız ve sorumluluk alanının tayin edilmesi gereken bakanlığımız ve yapılması gerekenler de burada çok geniş bir şekilde yer bulmuştur.

Halkın spora olan ilgisini artıracak, spor yapmayı teşvik edecek proje ve kampanyalar üretilmelidir.

ENGELLİLERİN YAŞAM KALİTESİ ARTTIRILMALI

Engellilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmeli, spor talep ve ihtiyaçlarının karşılanması, spor branşları ve olimpik dallarda programlar geliştirilmeli ve kamuoyu tanıtımları yapılmalıdır.

Spor kültürünün gelişmesi için başarılı olan sporcuların -rol model olarak- geçtiği yaşam öykülerinden ve spor kulüplerinin başarılarından hareketle tüm tarafların dâhil olabileceği projeler üretilmeli ve uygulanmalıdır.

SPORDA EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİ YÜKSELTİLMELİ

Spor eğitim ve öğretim standartlarının yükseltilmesinde ise bireylerin, spor kuruluşlarının ve toplumun spor kültürü, etik değerleri, algısı ve bilgisi mutlaka artırılmalıdır. Bununla hem sporcu kalitemiz yükselecek hem de spor kültürünün gelişmesiyle uzun vadedeki şiddetin önlenmesi için çok önemli bir safhayı geçmiş olacağız.

SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEKLERİ GELİŞTİRİLMELİ

Spor bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına bu konuya ağırlık veren teorik ve fiziksel (uygulamalı) dersler, modüller konulmalıdır. Serbest zaman değerlendirme ile rekabet ve fair play (adil oyun) konsepti çerçevesinde çocukların, öğrencilerin, halkın, izleyicilerin, taraftarların eğitimine yönelik özel projeler -fan kulüpleri modeli gibi- sosyal sorumluluk örnekleri mutlaka geliştirilmelidir.

Spor branşlarında ve özellikle de olimpik dallarda sporcu sayısı ve kalitesi mutlaka artırılmalıdır.

Bu haber toplam 309 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

ÇOK OKUNANLAR